پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ - August 16 2018
send print
هلدينگ پايا سامان پارس
شركت مادر تخصصي پايا سامان پارس

 آخرین اخبار مرتبط با شرکت مادر تخصصی پایا سامان پارس و شرکت های زیر مجموعه 

شرکت های گروه :

شرکت جنرال مکانیک

شرکت ملی ساختمان

شرکت دی

شرکت رامان

شرکت تالون

شرکت تابیران

شرکت بنیاد سازه 

نشانی اینترنتی: http://www.payasamanpars.ir/